Verdwaald in verlichting kan nu besteld worden

Verdwaald in verlichting kan nu besteld worden

Het nieuwe boek van Khalid Benhaddou en Patrick Loobuyck kan nu besteld worden.

Waarover kunnen we het nog eens zijn in een samenleving van wij tegen zij?

Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Deze waarden spruiten voort uit de 18de-eeuwse verlichting, die mee de basis legde voor de westerse samenleving waarin democratie, rede en tolerantie (zouden moeten) zegevieren.

Over deze waarden leek algemene consensus te bestaan. Toch leven we vandaag in een samenleving die sterk polariseert. Het politieke landschap versnippert, de traditionele politieke stromingen verliezen slagkracht en mensen voelen zich aangetrokken tot extremere ideeën. Terwijl de verlichtingswaarden standvastig en evident leken te zijn, blijkt nu dat bijna iedereen zijn eigen gelijk eruit haalt. Is de verlichting ‘verdwaald’?

Imam Khalid Benhaddou en politiek filosoof en atheïst Patrick Loobuyck proberen deze paradox beter te begrijpen. Hoe komt het dat zij vanuit hun totaal verschillende achtergrond toch overeen komen?

Om het boek te reserveren, verwijzen we jullie door naar de website van Borgerhoff-Lamberigts: https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/verdwaald-in-verlichting