Woord vooraf

Op 1 oktober 2015 kwam het ‘Netwerk islamexperten’ tot stand en voorziet het sindsdien vormingen en workshops aan, ter ondersteuning van onderwijspersoneel en CLB-medewerkers in het Vlaams Onderwijs. Waar initieel de nadruk lag op het signaleren en het voorkomen van radicalisering, biedt de huidige werking een breed aanbod aan, over verschillende actuele onderwerpen, gelieerd aan de islam. Onze islamexperten geven duiding over de islamitische waarden en normen en zijn goed op de hoogte van de leefwereld van jongeren. Ze proberen vanuit deze expertise op een interactieve manier verbinding tot stand te brengen. Deze interactie, tussen leerlingen met een islamitische achtergrond en het schoolpersoneel, tussen leerlingen onderling en eventueel ook tussen ouders en het pedagogisch team, kan een handvat bieden om beter geïnformeerd aan de slag te gaan binnen een diverse schoolcontext. Ook individuele gesprekken kunnen via het netwerk islamexperten worden aangevraagd wanneer een specifieke situatie erom vraagt. In dit geval bekijken we elke case afzonderlijk en schatten we in waar de nood is, alsook wie we samen aan tafel brengen om tot wederzijds begrip te komen. Vanuit het netwerk proberen we zowel een pedagogische, culturele als een religieuze gevoeligheid aan de dag te leggen en proberen we de context van de school én de leerling een plaats te geven in de gesprekken. Het netwerk kan in die zin zowel preventief als curatief optreden in de school en werkt volledig kosteloos. Een aanvraag kan ingediend worden via het mailadres info@netwerkislamexperten of diversiteit.onderwijs@vlaanderen.be

Onze missie

Het Netwerk Islamexperten geeft duiding over hoe men moet omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit, hoe men concrete casussen rond levensbeschouwing in een schoolse context kan aanpakken en over het ‘hoe’ en ‘waarom’ jongeren radicaliseren.   

GRATIS gaan we samen met u op zoek naar een antwoord op maat.  De experten staan klaar voor jongeren, klasgroepen en eerstelijnswerkers (leraren, CLB-medewerkers, NAFT-begeleiders):  

  • Ze geven uitleg over de islam en over hoe en waarom jongeren radicaliseren.  
  • Ze begeleiden klasgesprekken en laten jongeren zo kennismaken met elkaars levensovertuiging. 
  • Ze informeren en coachen leerkrachten zodat zij met meer zelfvertrouwen zelf in gesprek kunnen gaan met leerlingen en ouders.  
  • Ze beschikken niet alleen over een grondige kennis van de islam, maar zijn ook vertrouwd met de leefwereld van jongeren. 

Ons team

Khalid Benhaddou
Coördinator
Emre Birinci
administratief medewerker
Kautar Oulad El Haj
Vormingsmedewerker

Riyad Rogiest
Vrijwilliger
Abdelnasser Otmani
Vrijwilliger
Soufiane Benatmane
Vrijwilliger
Mohamed El Bakali
Verantwoordelijke moskeebezoeken
Lindsay Stoop
Vrijwilliger
Laila Ettarahi
Vrijwilliger

Biografie Khalid Benhaddou

Khalid Benhaddou (°Gent – 31 januari 1988) is hoofdimam van de El Fath moskee in Gent, moslimtheoloog, directeur van onderzoekscentrum CIRRA en Opdrachthouder Diversiteit aan de UGent. Als imam zet hij zich in voor een harmonieuze samenleving en voor samenwerking over religieuze en sociale grenzen heen. Voor zijn inzet ontving hij in 2017 de Prijs voor de Mensenrechten. En in 2018 reikte de Vlaamse regering hem een Vlaams ereteken uit omdat hij door zijn houding en werking in bijzondere mate bijdraagt tot een positief imago van Vlaanderen. De jonge Gentse imam, tegelijk hoofd de-radicalisering binnen Vlaams onderwijs doorbreekt met zijn welbespraaktheid en (filosofische) achtergrond en kennis, tal van clichés. Hij verdedigt een ‘rationele islam’ en weet democratie en Verlichting te verzoenen met de wijsheid van de Koran.

Afbeelding Khalid Benhaddou - 1

1.72 MB 23 Downloads

Afbeelding Khalid Benhaddou - 2

1.72 MB 20 Downloads