Khalid Benhaddou bespreekt uitdagingen van islam in het onderwijs op Don Bosco Brussel

Khalid Benhaddou bespreekt uitdagingen van islam in het onderwijs op Don Bosco Brussel

Op 3 mei vond de pedagogische studiedag van Don Bosco Brussel plaats, waarbij onderwijsprofessionals samenkwamen om meer te leren over de uitdagingen en vraagstukken met betrekking tot islam en onderwijs in België. De lezing ‘Halal of niet’ werd gegeven door Khalid Benhaddou, de coördinator van het Netwerk Islamexperten.

Lees meer: Khalid Benhaddou bespreekt uitdagingen van islam in het onderwijs op Don Bosco Brussel

Tijdens de lezing werden verschillende vraagstukken besproken met betrekking tot de islam en het onderwijs in België. Zo werd er gesproken over de wet- en regelgeving rondom religie in het onderwijs, de religieuze en culturele achtergrond van bepaalde verzoeken van de islam, vragen over gescheiden zwemmen, halal eten, deelname aan bos- en zeeklassen en de ramadan, en signalen van radicalisering.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de lezing was om leerkrachten en andere onderwijsprofessionals in staat te stellen beter om te gaan met de diversiteit aan culturen en religies in hun klas en schoolomgeving.

Door de lezing hebben de deelnemers een beter begrip van de leefwereld van moslimleerlingen en kennen ze een aantal principes om adequater te reageren op islamgerelateerde zaken op school. Ze hebben geleerd hoe ze op basis van kennis beter beslissingen kunnen nemen en adequater kunnen reageren op de uitdagingen die de islamcultuur met zich meebrengt op school.

Al met al was de lezing ‘Halal of niet’ een succesvolle en waardevolle bijeenkomst voor alle deelnemers, die hierdoor beter zijn toegerust om hun onderwijspraktijk te laten aansluiten bij de culturele en religieuze diversiteit van hun leerlingen en hun omgeving.

Emre Birinci