Het Netwerk Islamexperten engageert zich om CONNECT te ondersteunen door middel van twee doelgerichte lezingen per schooljaar. Bovendien staan we paraat om specifieke situaties op scholen te begeleiden en hierin te adviseren. Scholen die deelnemen aan het CONNECT-initiatief kunnen te allen tijde een beroep doen op de expertise van ons netwerk.

CONNECT zelf is een waardevol deelproject geïnitieerd door Arktos, in nauwe samenwerking met onderwijsverstrekkers, het Departement Onderwijs en Vorming, en het kabinet van de minister van Onderwijs. Dit project heeft als doel de draagkracht en weerbaarheid van basisscholen te versterken. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning in uitdagende situaties die specifieke aandacht vereisen.

CONNECT is een krachtig instrument om scholen te empoweren en biedt een platform voor gerichte interventies en ondersteuning. Wij zijn verheugd om onze bijdrage te leveren aan dit waardevolle initiatief.

De lezingen

Geen evenementen gevonden!