Home

Netwerk Islamexperten

Op 1 oktober 2015 kwam het ‘Netwerk islamexperten’ tot stand en voorziet het sindsdien vormingen en workshops aan, ter ondersteuning van onderwijspersoneel en Clb-medewerkers in het Vlaams Onderwijs. Waar initieel de nadruk lag op het signaleren en het voorkomen van radicalisering, biedt de huidige werking een breed aanbod aan, over verschillende actuele onderwerpen, gelieerd aan de islam. Onze islamexperten geven duiding over de islamitische waarden en normen en zijn goed op de hoogte van de leefwereld van jongeren. Ze proberen vanuit deze expertise op een interactieve manier verbinding tot stand te brengen.

Meer lezen

Herinnering voor onze leerkrachten secundair onderwijs

Studiedag

Vanuit het onderwijsnetwerk Islamexperten organiseren we in samenwerking met het inspectieteam een pedagogische studiedag voor leerkrachten islam die lesgeven aan leerlingen in het secundair en buitengewoon secundair onderwijs. Deze studiedag heeft als doel om samen op zoek te gaan naar denkkaders, methodieken en oplossingen. Door het analyseren van voorbeeldcasussen wordt er in gesprek gegaan met elkaar, het inspectieteam en coördinator van het netwerk Islamexperten Khalid Benhaddou en wordt er kennis en expertise uitgewisseld.

Voor meer info: www.netwerkislamexperten.be/studiedag