Alle berichten door op Emre Birinci

Intervisie ‘Halal of niet?’

In deze intervisie voor islamleerkrachten gaan we aan de hand van concrete casussen dieper in op de uitdagingen waarmee leerkrachten vandaag de dag worden geconfronteerd in een diverse klasomgeving. We richten onze aandacht specifiek op situaties waarin religie een rol speelt en onderzoeken hoe we het gedrag van jongeren met een moslimachtergrond kunnen begrijpen. Klik op de afbeelding voor meer info.

Nieuw aanbod

‘Bruggen Bouwen: Onderwijs en het Israëlisch-Palestijnse Conflict’

In ons streven naar een inclusieve en begripvolle samenleving is het cruciaal om te leren hoe we bruggen kunnen bouwen, zelfs in de meest complexe situaties. Tijdens deze sessie richten we ons op het Israëlisch-Palestijnse conflict en de rol van onderwijsprofessionals bij het bespreken van dit onderwerp op scholen. We zullen dieper ingaan op hoe we objectieve informatie kunnen verstrekken, verschillende perspectieven kunnen belichten en een veilige ruimte kunnen creëren voor open en respectvolle discussies. Samen zullen we handvatten ontwikkelen om leerlingen te begeleiden bij het begrijpen van dit complexe onderwerp en hoe ze kunnen bijdragen aan vrede en begrip.

Wil je deze lezing aanbieden aan jouw leerkrachten? Neem dan contact met ons op via info@netwerkislamexperten.be

Khalid Benhaddou bespreekt uitdagingen van islam in het onderwijs op Don Bosco Brussel

Op 3 mei vond de pedagogische studiedag van Don Bosco Brussel plaats, waarbij onderwijsprofessionals samenkwamen om meer te leren over de uitdagingen en vraagstukken met betrekking tot islam en onderwijs in België. De lezing ‘Halal of niet’ werd gegeven door Khalid Benhaddou, de coördinator van het Netwerk Islamexperten.

Lees meer: Khalid Benhaddou bespreekt uitdagingen van islam in het onderwijs op Don Bosco Brussel

Tijdens de lezing werden verschillende vraagstukken besproken met betrekking tot de islam en het onderwijs in België. Zo werd er gesproken over de wet- en regelgeving rondom religie in het onderwijs, de religieuze en culturele achtergrond van bepaalde verzoeken van de islam, vragen over gescheiden zwemmen, halal eten, deelname aan bos- en zeeklassen en de ramadan, en signalen van radicalisering.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de lezing was om leerkrachten en andere onderwijsprofessionals in staat te stellen beter om te gaan met de diversiteit aan culturen en religies in hun klas en schoolomgeving.

Door de lezing hebben de deelnemers een beter begrip van de leefwereld van moslimleerlingen en kennen ze een aantal principes om adequater te reageren op islamgerelateerde zaken op school. Ze hebben geleerd hoe ze op basis van kennis beter beslissingen kunnen nemen en adequater kunnen reageren op de uitdagingen die de islamcultuur met zich meebrengt op school.

Al met al was de lezing ‘Halal of niet’ een succesvolle en waardevolle bijeenkomst voor alle deelnemers, die hierdoor beter zijn toegerust om hun onderwijspraktijk te laten aansluiten bij de culturele en religieuze diversiteit van hun leerlingen en hun omgeving.