Wat is de regelgeving rond gelatine in de islam?

Wat is de regelgeving rond gelatine in de islam?

Over voedingsmiddelen, met gelatine in verwerkt, bestaan er verschillende meningen. Een eerste stelling is dat gelatine enkel mag geconsumeerd worden is wanneer het afkomstig is van een dier dat ‘halal’ of toegestaan is. Bovendien dient dit dier ook ‘halal’ geslacht te zijn, met andere woorden volgens het islamitische slachtingsritueel. Een tweede mening onder de islamitische theologen is dat gelatine valt onder het principe van ‘istihala’. Dit betekent dat een product dat aanvankelijk ‘haram’ of niet toegestaan was een proces ondergaat waardoor het onder de categorie ‘halal’ komt te vallen. Gelatine is in dat opzicht een dierlijk product maar door het chemische proces dat het ondergaat wordt het in principe getransformeerd tot een nieuw product, waardoor het verbod wegvalt en het product gecategoriseerd kan worden onder toegestane of ‘halal’ voedingsmiddelen. 

Reacties zijn gesloten.