Hoe staat de islam tegenover transgenders?

Hoe staat de islam tegenover transgenders?

Personen die zich meer geïdentificeerd voelen met het tegengesteld geslacht zijn sinds het begin van de islam erkend geweest. De neiging die deze mensen hebben werd dus doorgaans vanuit theologische hoek in acht genomen. In sommige islamitische landen krijgen zij ook een beschermd statuut en worden zij door de overheid erkent als het ‘derde geslacht’, bijvoorbeeld in Pakistan en Bangladesh. Wanneer de vraag zich stelt of moslims een transitie mogen ondergaan van het ene geslacht naar het andere, wordt dit vanuit islamitisch standpunt niet zomaar toegestaan. Er dienen grondige motieven aan de basis te liggen. Enkele geleerden stellen dat het wel toegestaan is omdat het over een groep mensen gaat die omwille van hun situatie vatbaarder zijn voor depressie en suïcide, hetgeen nooit de bedoeling zijn van de islam. Mohamad Tantawi, een hoogstaand egyptisch mufti, stelt dat een transitie toegestaan zou zijn omwille van de psychologische impact van dergelijke situatie. Ook ayatollah Khomeini, de geestelijke leider van Iran vaardigde religieuze oordelen (fatwa’s) uit die een transitie in specifieke situaties zou toestaan. Wanneer men zich in een twijfelachtige situatie bevindt,  is het aangewezen om ten rade te gaan bij iemand met theologische kennis om de situatie te bekijken en individueel advies te geven.

Reacties zijn gesloten.