Hoe begrijpen we de besnijdenis in de islamitische geloofstraditie?

Hoe begrijpen we de besnijdenis in de islamitische geloofstraditie?

Ondanks het feit dat een besnijdenis een eeuwenoud verschijnsel is binnen verschillende culturen, wordt het vandaag vaak begrepen als een religieus ritueel. Het is weliswaar een traditie die sterk aangeraden wordt binnen de islamitische traditie maar is geen verplichting.  Doorgaans zullen moslims wereldwijd dit gebruik in acht nemen mede refererend naar het feit dat de profeet Mohammed én zijn profetische voorgangers besneden waren. De besnijdenis kan reeds bij geboorte plaatsvinden maar kan ook uitgesteld worden tot een latere leeftijd. In de praktijk zal dit maximum tot een leeftijd van 2 à 3 jaar zijn maar in theorie kan het tot aan het bereiken van de puberteit. De meerderheid van medici geeft aan dat een besnijdenis voordelen biedt op gebied van hygiëne. Voor moslims is het, in tegenstelling tot de joodse gemeenschap, geen voorwaarde om besneden te worden door een religieus onderlegd persoon. Vandaag leeft er in Europa een discussie als het gaat over de besnijdenis. Men stelt dat het toelaten ervan zou kunnen ingaan tegen het recht op lichamelijke integriteit en het verbieden ervan zou kunnen ingaan tegen het recht op godsdienst. In België wordt op dit moment voorrang gegeven aan de godsdienstvrijheid en het recht van ouders om te beslissen over kinderen die het eigen zelfbeschikkingsrecht nog niet zelf kunnen uitoefenen. Tegenstanders van de besnijdenis baseren zich op het feit dat het gaat over een onomkeerbare ingreep buiten de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Aangezien er geen complicaties verbonden zijn aan een besnijdenis en het vele voordelen zou hebben, weegt de stem van de voorstanders momenteel door. Bovendien wordt het argument wat betreft aantasting van de lichamelijke integriteit tegengesproken door het verwijzen naar beslissingen die ouders maken met betrekking tot de psychologische integriteit van het kind. Deze zijn uiteraard onvermijdelijk en in de meeste gevallen permanent. Hoewel er in sommige landen nog steeds zoiets bestaat als een vrouwenbesnijdenis of genitale verminking, is hier geen enkele religieuze grondslag voor terug te vinden.

Reacties zijn gesloten.