Archief op 11 december 2019

Livesessie #1

Datum: 22/10/2019
Moderator: Brahim Bouzarif
Spreker: Khalid Benhaddou

Vragen/onderwerpen die aan bod kwamen staan onder de videoMinuut Vragen / Onderwerpen die aan bod kwamen
00:50Wat is het netwerk islamexperten?
06:22Waarom deze livesessies?
22:55Realiteit is eigen Islamitische scholen creëren waar onze moslimvrouwen hun hoofddoeken mogen dragen
26:28In het regeerakkoord staat de het GO! mag beslissen om 1u godsdienstles te vervangen door 1u interlevensbeschouwelijk dialoog. 1. Wat vindt u van deze beslissing? 2. De moslimgemeenschap krijgt meer en meer het gevoel beperkt te worden in hun godsdienstbeleving. Eerst hoofddoekenverbod, dan verbod op ritueel slachten,… nu godsdienstlessen willen verminderen (lees: afschaffen op termijn). 3) Hebt u dat gevoel ook? En hoe moet de moslimgemeenschap hierop reageren volgens u?
32:33Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen islamitische en extreem-rechtse radicalisering in België? Wat is hierover bekend uit de onderzoeksliteratuur?
50:09Wat kan ik doen als ik merk dat ik geen hechting vind in de maatschappij, terwijl de deconnectie gevormd wordt uit het feit dat ik geen aankopingspunten vind tussen mijn leefwereld en de islamitische overtuigingen? Ik heb het gevoel de islam moeilijk te assimileren valt met het westerse wereld. Wat is vervolgens de beste stappen die men ondernemen moet worden?
01:03:40Ieder moslim is verantwoord om de ‘echte’ Islam te verspreiden door vooral positieve/leerrijke gesprekken te voeren.
01:05:33Welke uitdagingen zijn er binnen het onderwijs?

NIEUW

In 2017 startte in Mechelen een groep burgers uit de Marokkaanse deelgemeenschap samen met onderwijspartners en stadsmedewerkers een participatief diversiteitstraject. Het initiatief mondde uit in een actieplan met negen punten waarmee de stad voort aan de slag gaat,opdat alle Mechelse kinderen en jongeren zich op school thuis zullen voelen. Het einddoel is de grote ongekwalificeerde uitstroom in de stad beperken.

Meer lezen