Datum

10 nov 2020
Expired!

Tijd

19:00 - 21:00

Webinar – Halal of niet?

Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord. Heel veel scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders, leerlingen… hebben vragen over hoe je in de praktijk best omgaat met allerlei vragen die een religie als islam oproept.
Wat is voor moslims halal (toegestaan) en wat niet, en waarom? En hoever moet je gaan om daaraan tegemoet te komen op school?
Deze workshop staat stil bij; Wat is de religieuze en culturele achtergrond van wat de islam soms vraagt en in hoeverre kan of moet je daaraan tegemoet komen?
Wat met de vele vragen omtrent al dan niet gescheiden zwemmen, aangepaste leerinhoud (evolutieleer versus scheppingsverhaal, kooklessen, seksuele voorlichting, muziek,…), halal eten, bidden op school, deelname aan bos- en zeeklasse, de ramadan, het vak islam, medische consulten-vaccineren, ouderbetrokkenheid, islamitische feestdagen, hoofddoeken, conflicten op school,…?
Wat zijn mogelijke tekenen van radicaliseren, hoe ga je daarmee om, hoe kan je radicaal gedachtengoed voorkomen?

___________________________________________________________________________________________________

Alle geïnteresseerden zijn welkom.

De link naar de webinar gaat u de dag zelf via mail ontvangen.

– VOLZET –