Netwerk Islamexperten

Netwerk Islamexperten

Op 1 oktober 2015 kwam het ‘Netwerk islamexperten’ tot stand en voorziet het sindsdien vormingen en workshops aan, ter ondersteuning van onderwijspersoneel en Clb-medewerkers in het Vlaams Onderwijs. Waar initieel de nadruk lag op het signaleren en het voorkomen van radicalisering, biedt de huidige werking een breed aanbod aan, over verschillende actuele onderwerpen, gelieerd aan de islam. Onze islamexperten geven duiding over de islamitische waarden en normen en zijn goed op de hoogte van de leefwereld van jongeren. Ze proberen vanuit deze expertise op een interactieve manier verbinding tot stand te brengen.

Deze interactie, tussen leerlingen met een islamitische achtergrond en het schoolpersoneel, tussen leerlingen onderling en eventueel ook tussen ouders en het pedagogisch team, kan een handvat bieden om beter geïnformeerd aan de slag te gaan binnen een diverse schoolcontext. Ook individuele gesprekken kunnen via het netwerk islamexperten worden aangevraagd wanneer een specifieke situatie erom vraagt. In dit geval bekijken we elke case afzonderlijk en schatten we in waar de nood is, alsook wie we samen aan tafel brengen om tot wederzijds begrip te komen. Vanuit het netwerk proberen we zowel een pedagogische, culturele als een religieuze gevoeligheid aan de dag te leggen en proberen we de context van de school én de leerling een plaats te geven in de gesprekken. Het netwerk kan in die zin zowel preventief als curatief optreden in de school en werkt volledig kosteloos. Een aanvraag hiervoor kan ingediend worden via het emailadres info@netwerkislamexperten.be of diversiteit.onderwijs@vlaanderen.be