Netwerk Islamexperten

Netwerk Islamexperten

Sinds 1 oktober 2015 kan er door scholen en CLB’s ook beroep gedaan worden op het netwerk van Islamexperten. Het netwerk voorziet in een gratis aanbod op maat voor scholen, CLB’s of NAFT-begeleiders. Ervaren islamexperten met een grondige kennis van de leefwereld van jongeren geven duiding rond de Islamitische waarden en normen en over het hoe en waarom jongeren radicaliseren.

Er kan preventief opgetreden worden door klasgesprekken met leerlingen aan te gaan. Daarnaast kan het netwerk ook gevraagd worden om leerkrachten te coachen en te informeren, zodat zij met meer zelfvertrouwen een gesprek met leerlingen en ouders kunnen aangaan. Het netwerk kan dus bijvoorbeeld ook ingezet worden om leerlingen/eerstelijnswerkers op weg te helpen, of bepaalde zaken in perspectief te plaatsen. Er kan ook curatief opgetreden worden door individueel het gesprek aan te gaan met leerlingen waar er concrete tekenen van radicalisering zijn. Een aanvraag hiervoor kan ingediend worden via het emailadres diversiteit.onderwijs@vlaanderen.be