Zou de hoofddoek op school kunnen?

Zou de hoofddoek op school kunnen?

We leven vandaag in een samenleving waar de hoofddoek een bijzonder veelbesproken thema is. Ook in het onderwijs is dit niet anders. Maar al te vaak loopt men op school aan tegen problemen met leerlingen die er voor kiezen om religieuze kledij te dragen en om die reden er niet in slagen om de schoolloopbaan optimaal te doorlopen. In de meeste scholen is de hoofddoek verboden, in sommige scholen zien we weer een grotere vrijheid waar het is toegelaten om de hoofddoek te dragen op de speelplaats. Men gaat uit van een neutraliteitsprincipe, zelfs wanneer de school een katholieke pedagogische visie heeft. Waar men vaak geen rekening mee houdt is dat de hoofddoek meer is dan een religieus symbool. Vaak is het zo dat de hoofddoek onderdeel uitmaakt van de identiteit van een leerlinge en dat dit een onlosmakelijk onderdeel is van haarzelf. Door de hoofddoek gelijk te stellen aan elk ander hoofddeksel en het schoolreglement daarop toe te passen, kijkt men voorbij deze erg belangrijke factor. Hoewel we in een tijd leven waar diversiteit en inclusie veel aandacht krijgt en men meer dan vroeger de neiging heeft om diversiteit te omarmen, zien we dat dit in de realiteit selectief gebeurt. Gender- en rasgerelateerde diversiteitssensitiviteit worden hoog in het vaandel gedragen terwijl dezelfde gevoeligheid wordt weggelaten als het gaat over religieuze diversiteit. De impact hiervan op de minderheidsgroep in kwestie wordt onderschat en heeft vergaande gevolgen voor de identiteitsontwikkeling van deze jongeren.