Wie zijn moslims?

Wie zijn moslims?

Een moslim is iemand die het islamitische geloof navolgt. Om een moslim te zijn, moet je geloven dat Allah de enige god is en de boodschap van de profeet Mohammed, de oprichter van de islam, accepteren. Het woord ‘moslim’ betekent ‘iemand die zich overgeeft aan God’. Er zijn meerdere groepen moslims, die dezelfde basisovertuigingen hebben, maar die over sommige dingen verschillend denken. De grootste groepen zijn de soennieten en de sjieten.

Zo’n 85 tot 90 procent van de moslims wereldwijd zijn soennitisch. De term ‘soennisme’ verwijst naar de tradities die werden gevolgd door Mohammed en de eerste moslims.

Na de dood Mohammed waren sommige moslims van mening dat zijn neef en schoonzoon Ali hem had moeten opvolgen in de plaats van de eerste drie kaliefen die na Mohammed kwamen. De term Sji’at Ali, of Sji’a, betekent ‘Partij van Ali’: degenen die van mening zijn dat het religieuze en politieke leiderschap van de moslimgemeenschap voor altijd toebehoort aan de afstammelingen van Ali en zijn vrouw Fatima, de dochter van de profeet Mohammed.

Er zijn meer dan een miljard moslims, verspreid over de hele wereld. Het merendeel woont in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Moslims komen uit heel verschillende culturen, die allemaal hun eigen tradities kennen.