Wie was de profeet Mohamed (vzmh)

Wie was de profeet Mohamed (vzmh)

De profeet Mohamed wordt ook wel eens de ‘zegel der profeten’ genoemd. Voor de moslim is het belangrijk om te geloven dat alle profeten boodschappers van God waren en dat zij allen met het woord van God gekomen zijn. Jezus en Mozes, naast verschillende andere, worden ook als profeten aanzien in het islamitische geloof. Zowel de Bijbel als de Thora worden door moslims beschouwd als het woord van God maar worden niet als waarheid aangenomen omdat deze boeken doorheen de jaren aangepast zijn geweest. De koran daarentegen is nog steeds authentiek en terug te vinden in de originele vorm. De profeet Mohamed is de boodschapper die gekozen is om dat boek tot bij de mens te brengen. De koran wordt beschouwd als een samenvatting en vervollediging van alle voorgaande openbaringen. De ‘zegel der profeten’ verwijst dan ook naar profeet Mohamed  als ‘Laatste profeet’.  Op veertigjarige leeftijd kreeg hij de boodschap van God dat hij een boodschapper en profeet zou zijn en kreeg hij daarbij de missie om de islam over te brengen. Islam betekent overgave en zijn fundamentele boodschap was dan ook aan de mensen om zich over te geven aan de wil van God en te geloven in Hem alleen. De profeet slaagde er bovendien in om politiek en religieus leiderschap te combineren, zijn rol als hoeder van zijn gemeenschap op te nemen, legers te leiden en zelf te deel te nemen aan veldslagen. De profeet heeft zijn vader nooit gekend en verloor zijn moeder op erg jonge leeftijd. Zijn leven kenmerkt zich door vele moeilijke momenten. Hij was een wijs en sterk man en een uitzonderlijk inspirerend figuur. Hij was erg geliefd en dit reeds sinds zijn jonge jaren, zelfs voor zijn profeetschap.