Wie was de profeet Mohamed als leraar?

Wie was de profeet Mohamed als leraar?

De profeet had vele bijnamen die verwezen naar zijn karaktereigenschappen en functies in de samenleving. Eén van die bijnamen was ‘Almu’alim’ wat ‘de leraar’ betekent. Naast de inhoudelijke boodschap van de islam overbrengen hield zijn missie ook in dat hij de mensen zou leren hoe ze die boodschap moest implementeren in het eigen leven. De islam kan beschouwd worden als een levenswijze. Om die levenswijze te kunnen toepassen heeft met in de eerste plaats een kader nodig, in dit geval de koran, maar ook een richtlijn om dat kader te gebruiken. Ook wanneer Allah het er in de koran over heeft beschrijft hij dat de profeet gestuurd is om ‘verzen voor te dragen, het boek én de wijsheid aan te leren en hen te zuiveren’. Deze combinatie van elementen in het profeetschap wordt meermaals in de koran aangehaald en kunnen we verklaren als volgt:  verzen voordragen gaat over de koran die aangeleerd wordt in zijn letterlijke woord. Vandaag de dag zijn er erg veel moslims die de koran memoriseren, dit wordt gezien als een belangrijke vorm van aanbidding. Als tweede verwijst Allah naar het boek. Hieronder kunnen we de regelgeving begrijpen, de do’s en don’t die aan de basis liggen van de geloofspraktijk. God verwijst ook naar wijsheid (hikma) waaronder we de toepassing van het geloof kunnen begrijpen. Met andere woorden kunnen we wijsheid in de toepassing van het geloof enkel leren door het handelen van de profeet Mohamed grondig te bestuderen. Omwille van deze reden zullen moslims wereldwijd doorgaans zowel de koran als de sunnah bestuderen. Met de sunnah wordt alles bedoeld wat te maken heeft met het leven van de profeet, hoe hij leefde, wat hij zelf deed, wat hij niet deed en wat hij expliciet vertelde. Het woord ‘zuiveren’ dat we als slot van het voornoemde koranische citaat terugvinden refereert naar het proces waarbij mensen leren over hun innerlijke zelf, hun relatie met God, hun positie in het heelal en waarbij zij ten slotte vrede en rust vinden in zichzelf. De profeet is een kanaal waardoor dit proces plaatsvindt, aan de hand van de brontekst (de koran) en zijn eigen levenswijze als voorbeeld.