Wie was de profeet Mohamed als boodschapper?

Wie was de profeet Mohamed als boodschapper?

We zijn er als moslims van overtuigd dat de profeet uitgekozen is door Allah om de missie van profeetschap te volbrengen dankzij het karakter dat hij had. Zijn persoonseigenschappen kunnen om die reden gezien worden als een middel om tot een succesvol resultaat te komen. De profeet Mohamed was analfabeet gedurende zijn hele leven maar beschikte over een verbijsterend hoog gehalte aan emotionele intelligentie. Ook vandaag wijst onderzoek uit dat succesvolle mensen vaak over deze eigenschap beschikken en wordt er bij recent onderzoek vastgesteld dat emotionele intelligentie in grotere mate bijdraagt aan een succesvol leven dan academische intelligentie. De psychologie leert ons bovendien ook dat aantrekkelijkheid een grote rol speelt wanneer een boodschap wordt overgebracht. Een charismatische uitstraling draagt bij tot de geloofwaardigheid van de boodschapper. Dit gegeven betekent in dit geval zeker niet dat de boodschap minder sterk zou zijn maar wel dat God zijn gunsten, waaronder schoonheid en charisma, functioneel schenkt. Met ander woorden gelooft de moslim dat alle gunsten die men krijgt optimaal ingezet moeten worden om diens taak op aarde te vervullen. Deze gunsten kunnen rijkdom, schoonheid, wijsheid, kennis,etc.. zijn. Men dient steeds bescheiden te blijven, dankbaar te zijn en te beseffen dat elke gunst gekoppeld is aan een verantwoordelijkheid.