Welke rol speelt hij vandaag in het leven van de moslim?

Welke rol speelt hij vandaag in het leven van de moslim?

De impact die de profeet Mohamed vandaag de dag nog in de moslimgemeenschap heeft is erg groot. Hoewel de islam een godsdienst is ongeveer 14 eeuwen oud, wordt de profeet vandaag nog steeds geëerd en gevierd omwille van de missie die hij volbracht heeft. De appreciatie voor hem wordt bijvoorbeeld duidelijk in hoe moslims wereldwijd erg gevoelig zijn aan beledigingen die geuit worden over hem. Ze beschouwen hem als de ‘sleutel tot de waarheid’ en eren hem om die reden.  Zoals eerder vermeld heeft zijn bestaan en alles wat hij tijdens zijn leven gedaan heeft ook een uitdrukkelijke functie voor het leven van de moslim. Er wordt naar hem gekeken als voorbeeld en mensen proberen zijn gedrag en karaktereigenschappen na te bootsen omdat ze weten dat hij het voorbeeld was van een goed mens. De vele geschriften waarin beschrijvingen van hem terug te vinden worden daarvoor als bron gebruikt en worden in de arabische taal ‘sunnah’ genoemd. Verschillende grote denkers hebben doorheen de geschiedenis uitspraken over de profeet gedaan, hetgeen zijn immense impact bevestigd. Alphonse de Lamartine, frans dichter en historicus zei bijvoorbeeld over profeet Mohamed: “ Met betrekking tot alle maatstaven waaraan menselijke grootheid wordt gemeten, kunnen we ons weleens afvragen, is er een groter man dan hij? “. Een ander voorbeeld is de uitspraak van Ghandi die zei: “Hij is iemand die tot vandaag de dag een onbetwistbare rol speelt in de harten van miljoenen mensen.”

Deze uitspraken, onder talrijke andere, leren ons dat het bereik van de profeet ver reikte en dat hij de harten van velen beroerd heeft door wat hij bracht, maar ook door wie hij was.