Welke plaats heeft de islam vandaag in België?

Welke plaats heeft de islam vandaag in België?

Sinds 1974 is de islam een erkende eredienst in België. Dit betekent dat moslims vanaf dat moment erkend zijn als geloofsgemeenschap. Zij hebben dan ook bepaalde rechten en plichten die de beleving en praktisering van hun geloof waarborgen binnen een inclusieve samenleving. We zien vandaag dat de islam een veelbesproken thema is in de media, alsook bij het brede publiek. Verschillende complexe dynamieken liggen hier aan de basis, waaronder het actuele politieke debat en de machtsverhoudingen in de samenleving.  De afgelopen jaren hebben we geleerd dat negatieve berichtgeving vanuit de media ook een diepe impact heeft op de mentaliteit van de modale burger. We merken dat er vandaag nog steeds erg veel onbegrip en gebrek aan kennis is over de islam en moslims in het algemeen. Als gevolg daarvan zullen we nog vaak een negatieve beeldvorming terugvinden bij een deel van de meerderheidsgroep in de samenleving. Het feit dat de islam een religie is die visueel sterk gerepresenteerd wordt, m.a.w. zichtbaar is in het publieke veld, zorgt ervoor dat mensen de aanwezigheid van de islam in België overschatten. Onderzoek heeft aangetoond dat er gemiddeld een percentage van 26% moslims in België wordt geschat, terwijl dit in realiteit slechts 7% is.