Wat zijn de voorwaarden van een islamitisch huwelijk?

Wat zijn de voorwaarden van een islamitisch huwelijk?

Zoals eerder vermeld is het noodzakelijk dat beiden partijen akkoord zijn met het huwelijk dat zij aangaan. Dit kunnen we beschouwen als een eerste verplichte voorwaarde. Het is ook belangrijk om jonge mensen die gaan huwen voldoende te informeren over hun plichten én rechten als partner zodat de kans op slagen bevorderd wordt. Naast het wederzijds akkoord zijn er nog drie andere ‘officiële’ voorwaarden voor een islamitisch huwelijk. 

De tweede voorwaarde is dat er twee getuigen aanwezig moeten zijn wanneer het huwelijk voltrokken wordt. Het aanwezig zijn van een voogd voor de vrouw is ook van belang, hoewel de wetscholen hierover van mening verschillen. De ‘Hanafi’ wetschool onderscheid zich op dit punt door te stellen dat een voogd niet verplicht is. Een voogd is meestal de vader maar kan bij het ontbreken daarvan ook vervangen worden door een oom, broer, etc.. 

Als laatste is het van essentieel belang dat er een bruidschat wordt gegeven. De bruidsschat kan bestaan uit geld of andere materiële zaken maar kan evengoed een symbolische vorm aannemen. Dit wordt in overleg besloten.