Wat zijn de kernpunten van de islam?

Wat zijn de kernpunten van de islam?

Bij elke religie zijn er wel bepaalde kernpunten die iedereen kent, zoals het Wiel van Dharma in het boeddhisme en de Tien Geboden in het jodendom en het christendom. Ook de islam kent een dergelijke lijstje van kernpunten: de Vijf Zuilen van de Islam (Arkan-ul-Islam). Er zijn vijf plichten die Allah via de profeet Mohammed heeft opgelegd. De eerste is de Shahadah, ofwel de geloofsbelijdenis. De tweede, Salaat, betekent dat de moslims tussen het aanbreken van de dag en het vallen van de avond vijf keer tot God moeten bidden. De derde is Zakaat, ofwel geven van liefdadigheid. De vierde is Saum, het vasten tijdens de Ramadanmaand. De vijfde is de Hadj, de bedevaart naar Mekka in de twaalfde maand van het islamitische jaar.

Deze plichten leren een moslim discipline, stiptheid en toewijding aan Allah.

Naast de vijf zuilen van de islam zijn er nog vele andere belangrijke daden die een moslim ook in acht moet nemen; zoals de schepping van God rechtvaardig, goed en eerlijk behandelen enzovoort.