Wat is de islam?

Wat is de islam?

De islam is een godsdienst dat vooral dicht staat bij twee andere grote wereldgodsdiensten: het jodendom en christendom. 

Alle drie de godsdiensten gaan uit van het geloof in één God en eerbied voor heilige boeken waarin Gods woord staat opgetekend. 

Alle drie dragen hun gelovigen op rechtvaardig en vriendelijk te handelen, en bijzondere zorg te hebben voor arme en zwakke mensen. 

De moslims ( én joden en christenen) beschouwen Abraham als profeet en aartsvader van het monotheïsme, en zien Jeruzalem als heilige stad. 

Moslims noemen Jezus Isa, en eren hem als een ware profeet en een grote leraar. Maar in tegenstelling tot de christenen geloven zij niet dat Jezus de Zoon van God is, en dat Hij stierf toen Hij gekruisigd werd. In plaats daarvan geloven moslims dat God Jezus van het kruis heeft weggehaald, rechtstreeks naar de hemel. 

Moslims geloven dat God sinds profeet Adam, de eerste mens, vele profeten heeft gezonden om mensen te leren goed te leven. 

Voor moslims was Mohammed de ‘zegel van de profeten’, de allerlaatste, wiens woorden alle belangrijke onderwijzingen samenvatten van degenen die hem waren voorafgegaan.