Wat gebeurt er wanneer een moslim overlijdt?

Wat gebeurt er wanneer een moslim overlijdt?

Wanneer een moslim komt te overlijden is het belangrijk om zo snel over te gaan tot de wassing en de begrafenis van de overledene. De snelheid waarmee de rituelen worden uitgevoerd is van belang. Bewaring in de koeling na overlijden wordt om deze reden afgeraden en vermeden. Het lijk wordt gewassen volgens een vastgesteld ritueel en wordt gewikkeld in witte doeken. Vervolgens wordt de overledene naar de moskee gebracht waar er een specifiek gebed wordt uitgevoerd. Er wordt steeds geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te verzamelen om aan te sluiten op dit moment. Via social media of andere kanalen wordt het overlijden dan publiek gemaakt. Het begraven zelf kan de laatste jaren gewoon hier in België op islamitische begraafgronden. Deze gronden bestaan meestal uit een afgebakend deel op een conventionele begraafplaats. Het kan ook zijn dat er gekozen wordt om het lijk te begraven in het land van herkomst. In dit geval spreken we van een repatriëring. Intussen verzamelen familie en naasten van de overledene zich op een centraal punt (vaak is dit de woning van de overledene zelf) om mensen tegemoet te komen wanneer zij hen komen condoleren. Traditioneel komt iedereen dan langs om steun te betuigen en de familie bij te staan in praktische zaken, zoals het bereiden van maaltijden. Deze rouwperiode duurt 3 dagen. Daarna is het niet meer aangewezen om op condoleerbezoek te gaan. Er wordt namelijk verondersteld dat mensen dan opnieuw het leven oppakken en niet meer in ‘officiële’ rouw zijn.