Wat gebeurt er op het einde van de ramadan?

Wat gebeurt er op het einde van de ramadan?

Na afloop van de ramadan wordt de maand afgesloten met één van de twee belangrijkste feestdagen van de moslims: ‘Eid ul Fitr’ of het ‘Ramadanfeest’. Dit is de dag waarop moslims het einde van de ramadan vieren en dankbaarheid tonen voor wat ze die maand bereikt hebben. In het beste geval zou de ramadan moeten hebben bijgedragen aan een persoonlijke groei en zelfbewustzijn. Op het ramadanfeest wordt een specifiek gebed gedaan in de moskee. Vervolgens zullen moslims zich op deze dag vervoegen met familie en vrienden om samen te vieren. Men hecht er ook veel aandacht aan om elkaar te feliciteren, fysiek of via allerlei technologische kanalen. Verder wordt er traditioneel genoten van allerlei lekkernijen en van de gezelligheid. Er worden cadeautjes uitgewisseld en er wordt nieuwe kledij aangetrokken waardoor het belang van deze feestdag in het licht wordt gezet.