Waarom was hij zo bijzonder?

Waarom was hij zo bijzonder?

Zoals in bovenstaande beschrijving vermeld staat was profeet Mohamed een memorabel persoon in karakter en persoonlijkheidskenmerken. Allah beschrijft hem in de koran ook op deze manier. Hij verwijst naar de profeet als iemand met een ‘hoogstaand’ karakter. Er zijn erg veel geschriften achtergelaten waarin de persoon van de profeet wordt omschreven. Ook zijn handelingen, die we vastgelegd vinden in de geschriften, leren ons vandaag hoe hij was in zijn omgang met anderen, hoe zijn ingesteldheid was ten aanzien van eerlijkheid en rechtvaardigheid en hoe medelevend hij was. Het is niet toegestaan om de profeet af te beelden omwille van het gevaar dat mensen de profeet een buitenproportioneel aanzien zouden toeschrijven. Hij was een mens, een dienaar van God en geen godheid. In tegenstelling tot wat christenen over Jezus geloven, is dit in de islam niet aan de orde. We kunnen wel enkele conclusies trekken uit de gegevens die wij over zijn uiterlijk hebben. 

De profeet werd omschreven als een erg mooi persoon, zijn schoonheid was uitzonderlijk en wordt gekenmerkt door een gematigd gestalte, een evenwichtigheid in al zijn lichamelijke aspecten en pikzwarte haren. Ook in zijn lichaamstaal blonk de profeet uit en wordt hij bijvoorbeeld omschreven als iemand die steeds de volledige aandacht richtte op de persoon met wie hij is gesprek was. Hij was erg gevoelig voor de gevoelens van anderen en had een uitzonderlijk inlevingsvermogen. Hij liep op een bescheiden manier en gaf een eervolle, gematigde indruk. Ook op het moment hij in een leiderschapspositie terecht kwam bleef hij trouw aan zichzelf en bleef hij op dezelfde manier betrokken met de zwakkeren in de samenleving. Vandaag de dag telt het aantal moslims wereldwijd 1,6 miljard, hetgeen overeenkomt met 23% van de wereldbevolking. Hoe de profeet een geloof heeft kunnen overbrengen met een bereik van deze omvang ligt aan de boodschap enerzijds maar ongetwijfeld heeft zijn uitmuntend karakter bijgedragen tot het vertrouwen dat mensen in hem hadden en de genegenheid die ze voor hem voelden.