Hoe is de islam ontstaan?

Hoe is de islam ontstaan?

De islam werd in het jaar 610 door de profeet Mohammed opgericht. Hij werd geboren in de Koeraich-stam, die de heilige stad Mekka bestuurde (in het huidige Saoedi-Arabië). Ten tijde van zijn geboorte in 571 gingen de meeste mensen daar bij een zwart heiligdom, dat nu bekend staat als de Ka’aba. Toen waren er meer dan 360 heidense afgoden in en rond de Ka’aba. De mensen in Mekka waren erg rijk en hadden veel slaven, die ze erg slecht behandelden. Ze hadden ook een aantal wrede gewoonten, zoals het dood van pasgeboren meisjes. Door dit soort zaken raakte Mohammed nogal overstuur. Hij begon steeds meer na te denken over de mens. En toen, in 610 na Chr., ontving hij de boodschap die Mekka voorgoed zou veranderen.

Moslims geloven dat de engel Gibriël Mohammed in 610 na Chr., toen hij 40 jaar was, in de grot Hira bezocht met een boodschap van God. Gibriël vertelde Mohammed dat God hem had uitverkoren als Zijn laatste profeet. De openbaringen die Mohammed tot zijn dood in 632 zou ontvangen, vormen samen het heilige boek van de islam: de koran. Mohammed geloofde dat het zijn taak was de oorspronkelijke religie van de mensen in ere te herstellen en te voltooien, en dat hij een plaats innam onder de bijbelse profeten  die eveneens door God waren gestuurd om de mensen op te roepen zich aan God te onderwerpen.

De inwoners van Mekka aanbaden echter vele goden en verwierpen zijn oproep om slechts één God te aanvaarden. In 622 vertrok Mohammed met een kleine groep gelovigen uit Mekka naar het stadje Yathrib, dat nu Medina genaamd is. Het jaar van deze emigratie (hijra) zou uiteindelijk gelden als het eerste jaar van de islamitische kalender. In de Medina vestigde Mohammed de eerste Moslimgemeenschap.

In 630 leidde Mohammed het leger van de groeiende moslimgemeenschap naar Mekka, dat zich zonder strijd overgaf. Toen Mohammed twee jaar later overleed, was het grootste deel van het Arabische schiereiland al bekeerd tot de islam. Mohammed werd opgevolgd door een reeks plaatsvervangers (kaliefen), die de islam lieten uitgroeien tot een nieuwe wereldmacht.