Geloven alle moslims hetzelfde?

Geloven alle moslims hetzelfde?

Om jezelf moslim te kunnen noemen dien je te geloven in Allah, de éne God en in de laatste profeet Mohamed, vrede zij met hem. Dit principe ligt aan de basis van het islamitisch geloof en kan beschouwd worden als een absolute voorwaarde voor elke moslim. Echter is het wel zo, hoewel alle moslims het voorgaande geloven, dat de moslimgemeenschap niet mag gezien worden als een volledig homogene groep. Ook binnen deze groep zijn er verschillen. Deze verschillen hangen samen met uiteenlopende interpretaties van de bronteksten, gecontextualiseerd in de tijd en plaats waarin ze tot stand gekomen zijn. Deze verschillen hebben vaak te maken met jurisprudentiële zaken en lichte verschillen in spirituele factoren en kunnen niet haaks komen te liggen op de zes geloofsfundamenten welke de volgende zijn; het geloof in Allah en de laatste profeet, in de engelen, in de heilige boeken, in de profeten, het geloof in de laatste dag en in lotsbeschikking.