FAQ categorie: Eten en drinken in de islam

Wat is de regelgeving rond gelatine in de islam?

Over voedingsmiddelen, met gelatine in verwerkt, bestaan er verschillende meningen. Een eerste stelling is dat gelatine enkel mag geconsumeerd worden is wanneer het afkomstig is van een dier dat ‘halal’ of toegestaan is. Bovendien dient dit dier ook ‘halal’ geslacht te zijn, met andere woorden volgens het islamitische slachtingsritueel. Een tweede mening onder de islamitische theologen is dat gelatine valt onder het principe van ‘istihala’. Dit betekent dat een product dat aanvankelijk ‘haram’ of niet toegestaan was een proces ondergaat waardoor het onder de categorie ‘halal’ komt te vallen. Gelatine is in dat opzicht een dierlijk product maar door het chemische proces dat het ondergaat wordt het in principe getransformeerd tot een nieuw product, waardoor het verbod wegvalt en het product gecategoriseerd kan worden onder toegestane of ‘halal’ voedingsmiddelen.

Waarom is varkensvlees in de islam niet toegestaan?

Het verbod op varkensvlees heeft te maken met de kenmerken van het dier zelf. Het varken wordt aanzien als een onrein dier omdat het de eigen uitwerpselen eet en niet herkauwt. Ook in de bijbel vinden we deze omschrijving van het varken terug, bijgevoegd door een gelijkaardig verbod op het eten van varkensvlees. Onderzoek toont aan dat varkensvlees een hoog vetgehalte heeft en het daardoor het cholesterolgehalte verhoogt. Het eten van varkensvlees is met andere woorden slecht voor de gezondheid. De islam hecht erg veel waarde aan het zorgen voor hetzelf, het lichaam, elkaar en de omgeving. Vanuit het islamitische geloof is het daarom belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan.

Waarom is alcohol in de islam niet toegestaan?

Het is interessant om te weten dat de tijd waarin de islam gekomen is, een tijd was waarin het consumeren van alcohol een belangrijk deel van de cultuur was. Het verbod op alcohol is dan ook later gekomen. In de beginfase was het nog steeds toegelaten. Wanneer het verbod op alcohol in de koran wordt vermeld, zegt Allah er ook bij dat alcohol voordelen heeft. Er wordt gesteld dat het zowel voor – als nadelen heeft, maar dat de nadelen zwaarder doorwegen. Omwille van deze reden is alcohol voor een moslim niet toegestaan. Naast het feit dat het schadelijk is op lichamelijk vlak is het niet verwonderlijk dat ook het in gedrang brengen van het helder nadenken een factor is die maakt dat het logischer wijze niet aangewezen zou zijn. Wanneer men zelf kiest om het verstand te bedwelmen door het drinken van alcohol, kiest men er tegelijkertijd ook voor om zichzelf op dat moment te verzwakken in beoordelings – en inschattingsvermogen. Vanuit het idee dat alertheid in beslissingen en daden bijdraagt aan een waarde – en betekenisvol leven, kunnen we stellen dat (zelfs los van religie) het drinken van alcohol niet de beste keuze is.

Wat zijn de algemene regels rond voeding in de islam?

Vanuit de koran wordt de moslim opgedragen om zich te beperken tot voedingswaren die als ‘halal’ of ‘toegestaan’ kunnen beschouwd worden. Als het gaat over vlees is het een voorwaarde dat het dier waarvan het vlees afkomstig is, op een ‘halal’ manier geslacht is. We noemen dit ook het ‘ritueel slachten’. Dit slachtproces houdt in dat het dier op de minst pijnlijke manier wordt gedood en dat de naam van God wordt genoemd wanneer men de keel oversnijdt.  Een dier dat reeds dood is, is niet meer geschikt voor consumptie omwille van de kans op infectie etc.. Voor alles wat uit de zee komt, is dit principe niet van toepassing. Het uitgangspunt is dat alles wat ‘rein’ is toegestaan is, het argument dat maakt dat iets rein of onrein is bevindt zich in een spectrum van argumenten en verschilt soms naargelang de wetschool.

Wat betekent de term ‘halal’?

‘Halal’ is de term die we kunnen zien als een label voor alles wat ‘toegestaan’ is binnen de islam. Dit gaat verder dan enkel voedingswaren, deze term kan voor alles gebruikt worden. Het tegenovergestelde van ‘halal’ is ‘haram’, hetgeen ‘niet toegestaan’ betekent.