Hoe kan ik moslims feliciteren met de ramadan en het ramadanfeest?

Wanneer moslimkennissen of -vrienden starten aan de ramadan is het mogelijk hen succes en felicitaties over te brengen. Om verbinding en samenleven te bevorderen is het steeds fijn wanneer een ander in zekere zin meeleeft met wat er op dat moment aan de orde is. Op het einde van de ramadan worden er in grotere mate felicitaties overgebracht. Wanneer u dit graag zou willen doen kan dit eventueel met de tradionele zin : ‘Eid mubarak’, hetgeen ‘Gezegend feest’ betekent.

Wat gebeurt er op het einde van de ramadan?

Na afloop van de ramadan wordt de maand afgesloten met één van de twee belangrijkste feestdagen van de moslims: ‘Eid ul Fitr’ of het ‘Ramadanfeest’. Dit is de dag waarop moslims het einde van de ramadan vieren en dankbaarheid tonen voor wat ze die maand bereikt hebben. In het beste geval zou de ramadan moeten hebben bijgedragen aan een persoonlijke groei en zelfbewustzijn. Op het ramadanfeest wordt een specifiek gebed gedaan in de moskee. Vervolgens zullen moslims zich op deze dag vervoegen met familie en vrienden om samen te vieren. Men hecht er ook veel aandacht aan om elkaar te feliciteren, fysiek of via allerlei technologische kanalen. Verder wordt er traditioneel genoten van allerlei lekkernijen en van de gezelligheid. Er worden cadeautjes uitgewisseld en er wordt nieuwe kledij aangetrokken waardoor het belang van deze feestdag in het licht wordt gezet.

Waarom verschilt de ramadan elk jaar van datum?

De start/einddatum van de ramadan schuift elk jaar 10 à 11 dagen op. De reden daarvoor is dat islamitische maanden vanuit de conditie van de maan vastgesteld worden en niet vanuit de positie van de zon. Om die reden worden islamitische maanden maanmaanden genoemd en de maanden vanuit de gregoriaanse kalender zonnemaanden. Dit maakt dat een jaar gebaseerd op de islamitische jaartelling standaard 10 à 11 dagen korter is dan een gregoriaans jaar, waardoor ook de maanden (inclusief de ramadan) 10 à 11 dagen opschuiven.

Wat als jonge kinderen op school meedoen aan de ramadan?

Soms komt het voor dat leerlingen op school op jonge leeftijd al mee doen aan de ramadan. Wanneer leerkrachten dit opmerken kan het zijn dat er weerstand en onbegrip aan de oppervlakte komt. Het is belangrijk in dit geval te luisteren naar het kind zelf om te achterhalen met welke motief zij, ondanks het feit dat zij niet verplicht zijn, mee willen doen met de ramadan. Soms is het deels uit gedrevenheid om deel te nemen aan een religieuze activiteit, volledig uit eigen wil. Ook kan het onderbouwd zijn door een verlangen om erbij te horen, wanneer er meerdere leerlingen zijn die ook mee vasten. Wanneer gemerkt wordt dat de leerling er niet in slaagt om de lessen goed mee te volgen en deel te nemen aan alle activiteiten is een gesprek met de ouders aangewezen.

Vanaf welke leeftijd dient een moslim deel te nemen aan de ramadan?

Het vasten in de maand ramadan is verplicht voor elk persoon die de puberteit heeft bereikt. Dit moment kan vastgesteld worden bij het verschijnen van de eerste puberale kenmerken.  Bovendien dient een persoon in goede gezondheid te zijn om te kunnen en te mogen deelnemen aan de ramadan. Wanneer men vreest voor de eigen gezondheid of men kan niet deelnemen omwille van praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het innemen van medicatie is men vrijgesteld van het vasten. Het kan ook voorkomen dat je tijdens de ramadan ziek wordt. In dat geval mag je het vasten laten en dien je deze dagen op een later moment in het jaar in te halen. Ook voor menstruerende vrouwen/meisjes geldt deze regel. Zij zijn op de dagen dat zij ongesteld zijn vrijgesteld maar moeten de niet-gevaste dagen later inhalen.