Is een gearrangeerd huwelijk toegestaan?

In tegenstelling tot de vorige vraag is het antwoord op deze vraag bevestigend. Onder een gearrangeerd huwelijk begrijpen we dat twee mensen aan elkaar worden voorgesteld door de families met de bedoeling hen aan elkaar te huwen. Dit neemt niet weg dat een akkoord van beide partijen steeds vereist is en dat men ruim de tijd moet krijgen om elkaar tot op een bepaald niveau te leren kennen. Een kennismakingsperiode kan bestaan uit gesprekken waarin vragen aan elkaar worden gesteld die een zicht geven op elkaars persoonlijkheid en die de inhoud van het huwelijk minimaal kunnen voorspellen. Ook na of tijdens de kennismakingsperiode is het uiteraard nog steeds toegestaan voor de partijen om zich terug te trekken of te beslissen niet verder te gaan met het huwelijk. Vanuit islamitisch perspectief blijft deze optie steeds behouden.

Is een gedwongen huwelijk toegestaan?

Het is in geen geval toegestaan om als ouder een huwelijkspartner te kiezen en vervolgens de dochter of zoon te verplichten om het huwelijk aan te gaan. Menig theologen stellen dat wanneer een huwelijk op deze manier wordt voltrokken, dat het huwelijk dan niet geldig is. De toestemming van beiden partijen is één van de voorwaarden voor een islamitisch huwelijk. In sommige culturen zal dit soms nog voorkomen. Ouders denken dan het beste te doen voor het kind maar geven daardoor niet voldoende erkenning aan de behoeften en gevoelens van de dochter of zoon. Ze gaan ervan uit hen op deze manier te beschermen door hen te ‘voorzien’ van een levenspartner, hetgeen voor elk individu een persoonlijke keuze zou moeten zijn.

Wat zijn de voorwaarden van een islamitisch huwelijk?

Zoals eerder vermeld is het noodzakelijk dat beiden partijen akkoord zijn met het huwelijk dat zij aangaan. Dit kunnen we beschouwen als een eerste verplichte voorwaarde. Het is ook belangrijk om jonge mensen die gaan huwen voldoende te informeren over hun plichten én rechten als partner zodat de kans op slagen bevorderd wordt. Naast het wederzijds akkoord zijn er nog drie andere ‘officiële’ voorwaarden voor een islamitisch huwelijk. 

De tweede voorwaarde is dat er twee getuigen aanwezig moeten zijn wanneer het huwelijk voltrokken wordt. Het aanwezig zijn van een voogd voor de vrouw is ook van belang, hoewel de wetscholen hierover van mening verschillen. De ‘Hanafi’ wetschool onderscheid zich op dit punt door te stellen dat een voogd niet verplicht is. Een voogd is meestal de vader maar kan bij het ontbreken daarvan ook vervangen worden door een oom, broer, etc.. 

Als laatste is het van essentieel belang dat er een bruidschat wordt gegeven. De bruidsschat kan bestaan uit geld of andere materiële zaken maar kan evengoed een symbolische vorm aannemen. Dit wordt in overleg besloten.

Mag een moslim huwen met iemand van een andere levensbeschouwing?

Vanuit de traditionele islamitische theologie is het zo dat het voor een moslimman toegestaan is om een vrouw te huwen die andersgelovig is. Belangrijk is hier dat het om een vrouw zou moeten gaan die wél gelovig is, met name christelijk of joods. Het zou dus gaan over mensen die het gedeelde abrahamitische geloof hebben (joden & christenen). Deze mensen worden ‘mensen van het boek’ genoemd. In de koran wordt er op deze manier naar hen verwezen. In de omgekeerde richting is dit niet geval; een moslimvrouw mag niet huwen met een niet-moslim man. De rationale hierachter is dat de dominante rol van een man binnen een gezin ervoor zorgt dat de religie van de man ook de dominante visie zou zijn die doorweegt in de opvoeding. Om te waarborgen dat de kinderen wel het geloof zouden meekrijgen, is het slechts in de voorvernoemde richting toegestaan. Enkele bedenkingen zijn hier wel gepast wanneer het gaat om deze stellingen. Allereerst is het vandaag de dag niet meer zo dat de visie van de vader de opvoeding eenzijdig vormt geeft. We kunnen stellen dat het in gelijke mate voorkomt, alsook dat de impact van de moeder op kinderen zelfs groter kan zijn. Bovendien wordt er bij het bespreken van deze topic vaak niet gekeken naar hoe mensen die het christelijke of het joodse geloof aanhangen hier zelf naar kijken. Allereerst is het belangrijk om te weten dat wanneer een moeder joods is, de kinderen automatisch joods zijn volgens het joodse geloof. Aangezien het doorgeven van het geloof voor de islamitische partner ook van essentieel belang is, zou dit betekenen dat een combinatie moslimman – joodse vrouw al uitgesloten is. Een moslim-christelijk huwelijk zou in principe wel kunnen. Er bestaan initiatieven om deze interreligieuze huwelijken te ondersteunen. De werkgroep ROMC (Relatieopbouw moslims & christenen) is er één van, zij begeleiden koppels in het pastoraal, liturgisch en juridisch aspect van een interreligieus huwelijk.

Wat is de man/vrouw verhouding binnen de islam?

Vanuit de koran kunnen we begrijpen dat God de man en vrouw complementair aan elkaar heeft geschapen. Beiden zijn uniek door Allah gemaakt en zijn bedoeld om elkaar te versterken, te steunen en te beschermen. De man zal volgens zijn capaciteiten, waar hij als man sterker in staat, de beschermende rol over zijn vrouw kunnen opnemen. Terwijl een vrouw vanuit haar natuurlijke aanleg voor zorg en emotionaliteit haar man dan weer zal kunnen steunen in die zin. De voorschriften die we vanuit het geloof vaststellen als het gaat over de functie en rol van man en vrouw kunnen we herleiden tot het optimaal inzetten van die specifieke eigenschappen. Zowel biologisch, lichamelijk en emotioneel zijn man en vrouw verschillend van elkaar. Deze verschillen kunnen we een fundamentele ongelijkheid noemen maar absoluut geen ongelijkwaardigheid. De man en de vrouw zijn gelijkwaardig en hebben elk hun rechten én plichten. Op verschillende plekken in de koran wordt de vrouw in het bijzonder erkend in haar gevoeligheden. We merken vandaag dat interpretaties van de heilige tekst een beeld geven van een mannelijke dominante rol binnen een islamitisch huwelijkssysteem. Dit heeft te maken met de genealogie van de ‘kennis’ die we vandaag hebben, die mannelijk geconstrueerd is. Wanneer men terugkeert naar de koran zelf als bron, rekening houdend met de specifieke persoonlijkheidskenmerken van man en vrouw, vinden we dat dit niet het geval is.