default image

We zijn er zeker van en hebben vele aanwezigen horen bevestigen dat de avond hun blik heeft verruimd. Een volledigere kijk op wat moslim zijn betekent en hoe je ervoor kan zorgen dat de leefregels die dit met zich meebrengt verzoenbaar worden met de leerdoelen en de visie/opvoedingsproject van onze school, dat is waartoe Khalids betoog zeker heeft bijgedragen, in een vruchtbare samenspraak met C. Wyns en G. de Francesco. In het licht van wat de inspiratieavond ons heeft geleerd vinden we nu nog meer draagvlak om concrete ideeën en projecten te organiseren om van de dialoog een way of live te maken. Zoals gezegd zijn we heel tevreden dat Khalid in eigen persoon is willen komen spreken bij ons op school. Zijn heldere en moderne kijk op islam in onze Vlaamse samenleving geeft nieuwe
inzichten, steekt mensen aan, en geeft hoop voor een respectvol samenleven over de verschillen heen, op school, maar ook daarbuiten. Nogmaals hartelijk dank!

Ursulinen Mechelen 2018 19 oktober 2019

Reacties zijn gesloten.