default image

Het was verhelderend om input te krijgen in gesprekken die tussen de leerkrachten
en leerlingen werden gevoerd, en voor zowel de leerlingen als leerkrachten om stil te
staan bij de betekenis van het vasten. Of er op vlak van deelname aan de activiteiten
een effectieve verandering is geweest moet nog worden besproken.

Vrije Basisschool Sint Salvator 19 oktober 2019

Reacties zijn gesloten.