Testimonial Category: Feedback Lezingen

default image

Het was aangenaam en zinvol om samen te werken en in dialoog te gaan rond een aantal thema’s, problemen met een expert van het netwerk. Deelnemers evalueerden de sessie als leerrijk en richtinggevend.

vzw Arktos 2018 19 oktober 2019

default image

We zijn er zeker van en hebben vele aanwezigen horen bevestigen dat de avond hun blik heeft verruimd. Een volledigere kijk op wat moslim zijn betekent en hoe je ervoor kan zorgen dat de leefregels die dit met zich meebrengt verzoenbaar worden met de leerdoelen en de visie/opvoedingsproject van onze school, dat is waartoe Khalids betoog zeker heeft bijgedragen, in een vruchtbare samenspraak met C. Wyns en G. de Francesco. In het licht van wat de inspiratieavond ons heeft geleerd vinden we nu nog meer draagvlak om concrete ideeën en projecten te organiseren om van de dialoog een way of live te maken. Zoals gezegd zijn we heel tevreden dat Khalid in eigen persoon is willen komen spreken bij ons op school. Zijn heldere en moderne kijk op islam in onze Vlaamse samenleving geeft nieuwe
inzichten, steekt mensen aan, en geeft hoop voor een respectvol samenleven over de verschillen heen, op school, maar ook daarbuiten. Nogmaals hartelijk dank!

Ursulinen Mechelen 2018 19 oktober 2019

default image

De heer Benhaddou heeft een boeiend kader geschetst om naar islam te kijken en beter te begrijpen welke zaken meespelen bij specifieke vragen van islamitische ouders/leerlingen. Het is aan de verschillende directeurs om hiermee op school aan de slag te gaan.

Katholieke secundaire scholengemeenschappen Turnhout 2018 19 oktober 2019

default image

Zeer positief! We kregen zowel van collega’s als de externe genodigden zeer positieve feedback op de lezing.

Hogent 2018 19 oktober 2019

default image

Zeer enthousiaste vrijwilliger met kennis van zaken (Riyad Rogiest). Beantwoordde alle vragen, gaf verschillende voorbeelden, stond open om verder in begeleiding te stappen. We zijn supergoed begeleid geweest door Riyad.

Vrije Basisschool Gits 2018 19 oktober 2019