Khalid Benhaddou bespreekt uitdagingen van islam in het onderwijs op Don Bosco Brussel

Pedagogische studiedag met Khalid Benhaddou over islam in het onderwijs

Op 3 mei vond de pedagogische studiedag van Don Bosco Brussel plaats, waarbij onderwijsprofessionals samenkwamen om meer te leren over de uitdagingen en vraagstukken met betrekking tot islam en onderwijs in België. De lezing ‘Halal of niet’ werd gegeven door Khalid Benhaddou, de coördinator van het Netwerk Islamexperten.

Tijdens de lezing werden verschillende vraagstukken besproken met betrekking tot de islam en het onderwijs in België. Zo werd er gesproken over de wet- en regelgeving rondom religie in het onderwijs, de religieuze en culturele achtergrond van bepaalde verzoeken van de islam, vragen over gescheiden zwemmen, halal eten, deelname aan bos- en zeeklassen en de ramadan, en signalen van radicalisering.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de lezing was om leerkrachten en andere onderwijsprofessionals in staat te stellen beter om te gaan met de diversiteit aan culturen en religies in hun klas en schoolomgeving.

Door de lezing hebben de deelnemers een beter begrip van de leefwereld van moslimleerlingen en kennen ze een aantal principes om adequater te reageren op islamgerelateerde zaken op school. Ze hebben geleerd hoe ze op basis van kennis beter beslissingen kunnen nemen en adequater kunnen reageren op de uitdagingen die de islamcultuur met zich meebrengt op school.

Al met al was de lezing ‘Halal of niet’ een succesvolle en waardevolle bijeenkomst voor alle deelnemers, die hierdoor beter zijn toegerust om hun onderwijspraktijk te laten aansluiten bij de culturele en religieuze diversiteit van hun leerlingen en hun omgeving.

Op 25 april 2023 vond in het Kursaal van Oostende een pedagogische studiedag plaats voor het basisonderwijs. Tijdens deze studiedag gaf Khalid Benhaddou, onze coordinator van het Netwerk Islamexperten, een interactieve lezing waarin hij vragen beantwoordde rond islam en onderwijs in Vlaanderen.

Tijdens de interactieve lezing heeft Benhaddou antwoorden gegeven op vragen die leven bij leerkrachten en directies van basisscholen in Vlaanderen. Er kwamen onder andere vragen aan bod over de manier waarop islam kan worden geïntegreerd in het onderwijs, over de rol van islamitische feestdagen op school en over de omgang met diversiteit en inclusie in de klas.

De lezing bood leerkrachten en directies de mogelijkheid om op een respectvolle en inclusieve manier om te gaan met de diversiteit aan religies en culturen in de klas. Tijdens de lezing was er ook ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

De pedagogische studiedag was een uitstekende gelegenheid voor leerkrachten en directies om nieuwe inzichten en ideeën op te doen over het omgaan met islam in het onderwijs. De interactieve lezing van Khalid Benhaddou, onze coordinator van het Netwerk Islamexperten, was een boeiende en leerzame bijeenkomst.