Vind hier meer informatie over onze langere trajecten op maat.

Tot op heden konden scholen terecht bij ons netwerk van islamexperten om duiding te krijgen over hoe men moet omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit, hoe men concrete casussen rond levensbeschouwing in een schoolse context kan aanpakken en over het ‘hoe’ en ‘waarom’ jongeren radicaliseren.

Vanaf heden bieden we ook langere en meer intensieve trajecten aan op maat.  Tijdens deze trajecten zullen er in overleg met lokale besturen trajecten opgestart worden met enerzijds vertegenwoordigers van scholen/CLB-medewerkers, anderzijds vertegenwoordigers van lokale moskeeën(besturen)/moedergroepen/islamitische middenveldorganisaties met het oog op het wegwerken van misverstanden, uitwisselen van goodpractices, intervisie en het zoeken naar verbinding en bekomen van gemeenschappelijke engagementen. Aan de hand van gespreksavonden kunnen volgende thema’s aan bod komen: participatie van ouders aan de schoolloopbaan, deelnemen aan meerdaagse activiteiten, het omgaan met islamitische feestdagen, voedingsvoorschriften, de ramadan, het belang van het Nederlands, al dan niet gescheiden zwemmen, aangepaste leerinhouden (evolutieleer versus scheppingsverhaal, kooklessen, seksuele voorlichting, muziek,…), halal eten, bidden op school, het vak islam, medische consulten, vaccineren, hoofddoeken, conflicten op school, …. De thema’s worden in onderling overleg bepaald en afgestemd op de lokale noden. Deze gespreksavonden kunnen resulteren in een lokaal actieplan waar alle partners engagementen in kunnen opnemen.

Via de onderstaande link kan u meteen een aanvraag indienen:
Formulier Lang Traject

Aarzel ook niet om het artikel van VVSG te lezen:
https://netwerkislamexperten.be/nieuw/

Bekijk hier ook de feedback van Chris en Wendy