Maak je deel uit van een schoolteam en heb je soms vragen bij het gedrag van leerlingen met een moslimachtergrond? Weet je soms niet hoe het gedrag van een leerling te begrijpen én of het gelinkt kan worden aan de islamitische achtergrond van jouw leerling? Wij kunnen helpen. Vanuit het ‘Netwerk islamexperten’ worden er bemiddelingsgesprekken aangeboden wanneer specifieke situaties in het onderwijs erom vragen.
Wanneer problematische situaties zich voordoen met een leerling of met ouders van leerlingen met een moslimachtergrond is het soms belangrijk om een bredere contextualisering van de situatie in acht te nemen. Deze omvat vaak etnische achtergrond, sociaal economische status maar in heel wat gevallen ook religie. Door de situatie op een holistische manier te benaderen en beroep te doen op een expertise in deze domeinen, kunnen conflicten en wederzijds onbegrip aangepakt worden.
Als schoolleiding, leerkracht of CLB-medewerker kan u steeds kosteloos beroep doen op een bemiddeling vanuit ‘Netwerk islamexperten’. Wanneer u een aanvraag indient, neemt één van onze experten met u contact op om te kijken wat zij in jullie specifieke case kunnen betekenen. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden tussen leerkrachten, directies, CLB medewerkers én de leerlingen, eventueel gekoppeld aan een input vanuit de ouders.

 • Doelgroep: leerkrachten, ander onderwijspersoneel, opvoeders en studenten secundair en hoger onderwijs.

 • Aantal deelnemers: Er is geen maximum.

 • Duur: 90 minuten + vragenronde 30 minuten

 • Prijs: gratis voor het onderwijs

ISLAM IN EUROPA: BEDREIGING OF VERRIJKING?

‘Islam in Europa’, een veelbesproken thema vandaag. Wat doet de islam hier? Hoe is die hier gekomen en hoort de islam hier eigenlijk wel thuis? Levende vragen die we vandaag de dag in onze samenleving opvangen. Hoe gaan we om met de vooroordelen die we hebben en vooral; waar komen negatieve emoties vandaan?

Vandaag de dag merken we een beladenheid in het debat op wanneer het gaat over de aanwezigheid van religie, en specifieker de aanwezigheid van islam in de brede samenleving. We stellen vast dat het debat een onontkenbare gevoeligheid bevat, vaak gekoppeld aan negatieve gevoelens. Gebeurtenissen zoals de extremistische aanslagen in Europa en de strijd tegen IS hebben ervoor gezorgd dat elke nuance en redelijkheid in gesprekken over het thema verloren is gegaan zonder dat er dieper wordt gekeken naar de historische achtergrond van deze conflicten. Gevoelens van angst en afkeer nemen de overhand en werken soms polarisering in de hand. Vanuit deze maatschappelijke vaststellingen wil het ‘Netwerk islamexperten’ inzetten op het wegwerken van vooroordelen. We geloven dat achtergrondkennis van de islam én van de huidige maatschappelijke dynamieken daaraan kan bijdragen en ontwikkelden om deze reden deze workshop.

ISLAM IN EUROPA: BEDREIGING OF VERRIJKING?

‘Islam in Europa’, een veelbesproken thema vandaag. Wat doet de islam hier? Hoe is die hier gekomen en hoort de islam hier eigenlijk wel thuis? Levende vragen die we vandaag de dag in onze samenleving opvangen. Hoe gaan we om met de vooroordelen die we hebben en vooral; waar komen negatieve emoties vandaan?

Vandaag de dag merken we een beladenheid in het debat op wanneer het gaat over de aanwezigheid van religie, en specifieker de aanwezigheid van islam in de brede samenleving. We stellen vast dat het debat een onontkenbare gevoeligheid bevat, vaak gekoppeld aan negatieve gevoelens. Gebeurtenissen zoals de extremistische aanslagen in Europa en de strijd tegen IS hebben ervoor gezorgd dat elke nuance en redelijkheid in gesprekken over het thema verloren is gegaan zonder dat er dieper wordt gekeken naar de historische achtergrond van deze conflicten. Gevoelens van angst en afkeer nemen de overhand en werken soms polarisering in de hand. Vanuit deze maatschappelijke vaststellingen wil het ‘Netwerk islamexperten’ inzetten op het wegwerken van vooroordelen. We geloven dat achtergrondkennis van de islam én van de huidige maatschappelijke dynamieken daaraan kan bijdragen en ontwikkelden om deze reden deze workshop.

ISLAM IN EUROPA: BEDREIGING OF VERRIJKING?

‘Islam in Europa’, een veelbesproken thema vandaag. Wat doet de islam hier? Hoe is die hier gekomen en hoort de islam hier eigenlijk wel thuis? Levende vragen die we vandaag de dag in onze samenleving opvangen. Hoe gaan we om met de vooroordelen die we hebben en vooral; waar komen negatieve emoties vandaan?

Vandaag de dag merken we een beladenheid in het debat op wanneer het gaat over de aanwezigheid van religie, en specifieker de aanwezigheid van islam in de brede samenleving. We stellen vast dat het debat een onontkenbare gevoeligheid bevat, vaak gekoppeld aan negatieve gevoelens. Gebeurtenissen zoals de extremistische aanslagen in Europa en de strijd tegen IS hebben ervoor gezorgd dat elke nuance en redelijkheid in gesprekken over het thema verloren is gegaan zonder dat er dieper wordt gekeken naar de historische achtergrond van deze conflicten. Gevoelens van angst en afkeer nemen de overhand en werken soms polarisering in de hand. Vanuit deze maatschappelijke vaststellingen wil het ‘Netwerk islamexperten’ inzetten op het wegwerken van vooroordelen. We geloven dat achtergrondkennis van de islam én van de huidige maatschappelijke dynamieken daaraan kan bijdragen en ontwikkelden om deze reden deze workshop.

ISLAM IN EUROPA: BEDREIGING OF VERRIJKING?

‘Islam in Europa’, een veelbesproken thema vandaag. Wat doet de islam hier? Hoe is die hier gekomen en hoort de islam hier eigenlijk wel thuis? Levende vragen die we vandaag de dag in onze samenleving opvangen. Hoe gaan we om met de vooroordelen die we hebben en vooral; waar komen negatieve emoties vandaan?

Vandaag de dag merken we een beladenheid in het debat op wanneer het gaat over de aanwezigheid van religie, en specifieker de aanwezigheid van islam in de brede samenleving. We stellen vast dat het debat een onontkenbare gevoeligheid bevat, vaak gekoppeld aan negatieve gevoelens. Gebeurtenissen zoals de extremistische aanslagen in Europa en de strijd tegen IS hebben ervoor gezorgd dat elke nuance en redelijkheid in gesprekken over het thema verloren is gegaan zonder dat er dieper wordt gekeken naar de historische achtergrond van deze conflicten. Gevoelens van angst en afkeer nemen de overhand en werken soms polarisering in de hand. Vanuit deze maatschappelijke vaststellingen wil het ‘Netwerk islamexperten’ inzetten op het wegwerken van vooroordelen. We geloven dat achtergrondkennis van de islam én van de huidige maatschappelijke dynamieken daaraan kan bijdragen en ontwikkelden om deze reden deze workshop.

ISLAM IN EUROPA: BEDREIGING OF VERRIJKING?

‘Islam in Europa’, een veelbesproken thema vandaag. Wat doet de islam hier? Hoe is die hier gekomen en hoort de islam hier eigenlijk wel thuis? Levende vragen die we vandaag de dag in onze samenleving opvangen. Hoe gaan we om met de vooroordelen die we hebben en vooral; waar komen negatieve emoties vandaan?

Vandaag de dag merken we een beladenheid in het debat op wanneer het gaat over de aanwezigheid van religie, en specifieker de aanwezigheid van islam in de brede samenleving. We stellen vast dat het debat een onontkenbare gevoeligheid bevat, vaak gekoppeld aan negatieve gevoelens. Gebeurtenissen zoals de extremistische aanslagen in Europa en de strijd tegen IS hebben ervoor gezorgd dat elke nuance en redelijkheid in gesprekken over het thema verloren is gegaan zonder dat er dieper wordt gekeken naar de historische achtergrond van deze conflicten. Gevoelens van angst en afkeer nemen de overhand en werken soms polarisering in de hand. Vanuit deze maatschappelijke vaststellingen wil het ‘Netwerk islamexperten’ inzetten op het wegwerken van vooroordelen. We geloven dat achtergrondkennis van de islam én van de huidige maatschappelijke dynamieken daaraan kan bijdragen en ontwikkelden om deze reden deze workshop.

ISLAM IN EUROPA: BEDREIGING OF VERRIJKING?

‘Islam in Europa’, een veelbesproken thema vandaag. Wat doet de islam hier? Hoe is die hier gekomen en hoort de islam hier eigenlijk wel thuis? Levende vragen die we vandaag de dag in onze samenleving opvangen. Hoe gaan we om met de vooroordelen die we hebben en vooral; waar komen negatieve emoties vandaan?

Vandaag de dag merken we een beladenheid in het debat op wanneer het gaat over de aanwezigheid van religie, en specifieker de aanwezigheid van islam in de brede samenleving. We stellen vast dat het debat een onontkenbare gevoeligheid bevat, vaak gekoppeld aan negatieve gevoelens. Gebeurtenissen zoals de extremistische aanslagen in Europa en de strijd tegen IS hebben ervoor gezorgd dat elke nuance en redelijkheid in gesprekken over het thema verloren is gegaan zonder dat er dieper wordt gekeken naar de historische achtergrond van deze conflicten. Gevoelens van angst en afkeer nemen de overhand en werken soms polarisering in de hand. Vanuit deze maatschappelijke vaststellingen wil het ‘Netwerk islamexperten’ inzetten op het wegwerken van vooroordelen. We geloven dat achtergrondkennis van de islam én van de huidige maatschappelijke dynamieken daaraan kan bijdragen en ontwikkelden om deze reden deze workshop.

ISLAM IN EUROPA: BEDREIGING OF VERRIJKING?

‘Islam in Europa’, een veelbesproken thema vandaag. Wat doet de islam hier? Hoe is die hier gekomen en hoort de islam hier eigenlijk wel thuis? Levende vragen die we vandaag de dag in onze samenleving opvangen. Hoe gaan we om met de vooroordelen die we hebben en vooral; waar komen negatieve emoties vandaan?

Vandaag de dag merken we een beladenheid in het debat op wanneer het gaat over de aanwezigheid van religie, en specifieker de aanwezigheid van islam in de brede samenleving. We stellen vast dat het debat een onontkenbare gevoeligheid bevat, vaak gekoppeld aan negatieve gevoelens. Gebeurtenissen zoals de extremistische aanslagen in Europa en de strijd tegen IS hebben ervoor gezorgd dat elke nuance en redelijkheid in gesprekken over het thema verloren is gegaan zonder dat er dieper wordt gekeken naar de historische achtergrond van deze conflicten. Gevoelens van angst en afkeer nemen de overhand en werken soms polarisering in de hand. Vanuit deze maatschappelijke vaststellingen wil het ‘Netwerk islamexperten’ inzetten op het wegwerken van vooroordelen. We geloven dat achtergrondkennis van de islam én van de huidige maatschappelijke dynamieken daaraan kan bijdragen en ontwikkelden om deze reden deze workshop.

Met groot enthousiasme presenteren wij de mogelijkheid tot het aanvragen van een verrijkende moskeerondleiding via ons gerespecteerde netwerk van islamexperten.

Een moskeerondleiding belicht gedurende 60 minuten diverse aspecten:

 1. Een boeiende reis door de geschiedenis van de moskee.
 2. Een informatieve inleiding tot de islam.
 3. Een reflectie op de beleving van de islam in het Westen.
 4. Een open gelegenheid tot vragen en antwoorden.

Samenwerkingen zijn aangegaan met drie bijzondere moskeeën:

 1. In Oost-Vlaanderen: Moskee El Fath, gelegen aan de Beukelaarstraat te Gent, 9000.
 2. In West-Vlaanderen: Moskee Atakwa, met een bevoorrechte locatie aan de Stasegemsestraat te Kortrijk, 8500.
 3. In Antwerpen: Moskee Arrahman, een bron van verrijking aan de Boudewijnsstraat te Antwerpen, 2018.

Doelgroep

Leerlingen uit het lager en secundair onderwijs, studenten van het hoger onderwijs en onderwijspersoneel. 

Aantal deelnemers

maximaal 25 deelnemers

Duur

60 minuten