Waar komt de gevoeligheid rond seksuele voorlichting vandaan?

Waar komt de gevoeligheid rond seksuele voorlichting vandaan?

Binnen de schoolmuren merken we soms spanningen als het gaat om bepaalde vakken. Eén daarvan is het vak ‘seksuele voorlichting’. Zowel moslimouders als moslimleerlingen zullen in sommige gevallen moeite hebben met de expliciete manier waarmee het vak seksuele voorlichting op de schoolbanken wordt gegeven. Er bestaat een bepaalde schroom en verlegenheid omtrent het onderwerp. Hoewel er in de islamitische traditie steeds openlijk over werd gepraat en geschreven, is het pas later, na de kolonisatie van Groot-Brittanië tijdens het victoriaans tijdperk, dat er opnieuw in de arabische werelde een preutsheid en conservatisme is ontstaan. Vanuit de islam wordt er echter wel begrepen dat er een bepaalde schaamte gepast is, teruggaand op de overlevering van de profeet Mohammed die zei: “Schaamte is deel van het geloof”. Jongeren, die kiezen om vanuit een religieuze bril te kijken naar de wereld,  zullen zich om deze reden al snel ongemakkelijk voelen wanneer over seksualiteit wordt gesproken. Een drempelverlagende oplossing zou kunnen zijn om de groep op te splitsen in een meisjes en jongensgroep. Echter vinden we in de islamitische traditie een andere uitspraak van de profeet terug die stelt dat er “geen schaamte is in het geloof”, deze uitspraak kunnen we begrijpen in het licht van de educatieve waarde rond seksuele voorlichting. Ook vanuit het geloof is het van uiterst belang om jongeren correct te informeren over lichamelijkheid en alles daarrond.

Reacties zijn gesloten.