Is abortus in de islam toegestaan?

Is abortus in de islam toegestaan?

Abortus kan in de islam enkel toegestaan worden beschouwd in uitzonderlijke situaties. In de eerste instantie is het vanuit theologisch perspectief niet toegestaan, vertrekkende vanuit het idee dat de mens niet zelf te beslissen heeft over leven en dood en het enkel aan God is om dat te doen. We kunnen wel enige nuance brengen in dit antwoord door te zeggen dat wanneer een specifieke situatie erom vraagt, abortus wel zou kunnen worden toegestaan voor de 120ste dag zwangerschap. Dit omdat de ziel dan nog geen leven heeft gevat. Deze situaties worden doorgaans individueel bekeken en op een holistische manier benaderd. Wanneer mensen in een twijfelachtige situatie terecht komen dienen zij zich te bevragen bij een weloverwogen aanspreekpunt, bekwaam om specifiek theologisch advies te geven. Het theologisch oordeel over dit onderwerp maakt in de huidige context ook dat abortus als een groot taboe ervaren wordt binnen de moslimgemeenschap en zorgt ervoor dat, wanneer moslimmeisjes te maken krijgen met een ongewenste zwangerschap, zij vaak kiezen voor een clandestiene abortus. De psychologische impact van dergelijke gebeurtenis, gekoppeld aan een gevoel van schaamte en schuld verdient onze aandacht als gemeenschap, ter ondersteuning van deze kwetsbare groep meisjes. 

Reacties zijn gesloten.