Hoe staat de islam tegenover homoseksualiteit?

Hoe staat de islam tegenover homoseksualiteit?

Vanuit de traditionele islamitische theologie is homoseksualiteit niet toegestaan. Het is echter wel belangrijk om een onderscheid te maken in de visie die moslims vandaag hebben op het thema. Deze uiteenlopende meningen kunnen we onderverdelen in 4 groepen en dienen begrepen te worden met enige nuance, rekening houdend met de dynamieken in de samenleving vandaag. Een eerste groep stelt dat zowel de gevoelens van de persoon die homoseksuele gevoelens heeft zondig zijn, alsook de daad. De persoon wordt in zijn geheel niet aanvaard. Een tweede groep deelt de mening dat de gevoelens buiten de wil van de persoon zijn en omwille van deze reden niet zondig zijn. Ze veroordelen wel de daad moest de persoon overgaan tot een relatie met iemand van hetzelfde geslacht. De meerderheid van moslims bevindt zich in de derde groep die ervan overtuigd is dat het niet aan de mens is om te oordelen maar aan God. Ze distantiëren zich op deze manier van elk oordeel en stellen zich neutraal op. Een vierde groep onderscheid zich door te stellen dat teksten geherinterpreteerd kunnen worden waardoor ze op de stelling komen dat homoseksualiteit toegestaan zou zijn. Deze groep is echter een kleine minderheid. Aangezien wederzijds respect en correcte omgang met elke medemens aan de basis ligt van de islamitische geloofspraktijk, kan wangedrag tegenover een individu omwille van zijn of haar seksuele geaardheid in geen geval worden goedgekeurd noch aangemoedigd.

Reacties zijn gesloten.