Datum

23 jan 2024

Tijd

19:30 - 21:00

Webinar: samenleven in diversiteit

In een wereld die steeds meer evolueert naar een mondiale samenleving, lijken de grenzen te vervagen en worden we allemaal wereldburgers. Tegelijkertijd ervaren we een opkomende superdiversiteit en worden termen als diversiteit, inclusie en pluralisme steeds belangrijker. Maar wat betekenen deze begrippen eigenlijk voor ons vandaag?

Deze workshop neemt u mee in een verhelderende verkenning van diversiteit, superdiversiteit, inclusie en pluralisme. We onderzoeken hoe we kunnen samenleven te midden van deze diversiteit en welke rol verschillende levensbeschouwingen hierin spelen, vaak verbonden met verschillende culturen. Waar komt de soms voelbare angst vandaan om met elkaar in gesprek te gaan?

De sessie richt zich op het aangaan van ontmoetingen en het openstaan voor de visies van anderen, wat moed vergt en niet altijd gemakkelijk is. We zullen stilstaan bij onze eigen onbewuste vooroordelen en trachten gelijkenissen te ontdekken tussen verschillende gemeenschappen in de samenleving. Wat verbindt ons? Waar zijn we het wél over eens?

Deze waardevolle workshop biedt niet alleen inzicht in een onderwijscontext, maar is ook breder toepasbaar in het dagelijks leven. We delen handige tips & tricks om effectief te verbinden in een diverse wereld.

Inschrijvingsformulier Webinar ‘samenleven in diversiteit’

Deelname aan dit webinar is kosteloos. Inschrijving is mogelijk tot en met 8 januari 2023.

Indien gewenst kan er na het webinar een deelnameattest worden verstrekt.

Het webinar is uitsluitend bedoeld voor scholen die deel uitmaken van het CONNECT-initiatief.

U ontvangt de link naar het webinar op de dag zelf via e-mail. Wij adviseren u om ook uw spamfolder te controleren.