Datum

27 feb 2024

Tijd

19:30 - 21:00

Webinar: Halal of niet?

Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord. Heel veel scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders, leerlingen… hebben vragen over hoe je in de praktijk best omgaat met allerlei vragen die een religie als islam oproept. 

Wat is voor moslims halal (toegestaan) en wat niet, en waarom? En hoever moet je gaan om daaraan tegemoet te komen op school? 
In deze workshop staan we stil bij: wat is de religieuze en culturele achtergrond van wat de islam soms vraagt en in hoeverre kan of moet je daaraan tegemoet komen?

Wat met de vele vragen omtrent al dan niet gescheiden zwemmen, aangepaste leerinhoud (evolutieleer versus scheppingsverhaal, kooklessen, seksuele voorlichting, muziek,…), halal eten, bidden op school, deelname aan bos- en zeeklasse, de ramadan, het vak islam, medische consulten-vaccineren, ouderbetrokkenheid, islamitische feestdagen, hoofddoeken, conflicten op school,…?

Wat zijn mogelijke tekenen van radicalisering? Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je het afglijden naar een radicaal gedachtegoed voorkomen?

Inschrijvingsformulier Webinar ‘Halal of niet?’ 

Deelname aan dit webinar is kosteloos. Inschrijving is mogelijk tot en met 1 februari 2023.

Indien gewenst kan er na het webinar een deelnameattest worden verstrekt.

Het webinar is uitsluitend bedoeld voor scholen die deel uitmaken van het CONNECT-initiatief.

U ontvangt de link naar het webinar op de dag zelf via e-mail. Wij adviseren u om ook uw spamfolder te controleren.