Datum

03 okt 2023

Tijd

19:00 - 20:30

Webinar: gender & seksualiteit

Meer dan ooit leeft het debat rond gender en seksualiteit op in de brede samenleving. De LGBTQA+-gemeenschap groeit en neemt een duidelijke maatschappelijke positie in. Ook in universele pogingen tot het meer inclusief omgaan met deze specifieke groep merken we hoe actueel het thema is. Echter vangen we rond dit thema vragen op vanuit het onderwijsveld, met betrekking tot moslimjongeren.

Er wordt negativiteit ervaren en men vraagt zich terecht af welke plek gender en seksualiteit krijgt binnen de islam? Hoe kijkt de moslim ernaar? Waar komt de gevoeligheid voor het thema vandaan en hoe gaan we daar best mee om?

In deze lezing kijken we naar theologische kaders om handvatten te bieden wanneer onderwijspersoneel in gesprek gaan met moslimjongeren. Hoe kunnen we die gevoeligheden begrijpen en hoe kunnen we op een gepaste manier een opvoedende rol opnemen als het gaat over wederzijds respect en tolerantie mét erkenning voor de individuele cultuur, context en overtuiging van de leerling?

Inschrijvingsformulier Webinar ‘Gender & Seksualiteit’

Deelname aan dit webinar is kosteloos. Inschrijving is mogelijk tot en met 1 oktober 2023.

Indien gewenst kan er na het webinar een deelnameattest worden verstrekt.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

U ontvangt de link naar het webinar op de dag zelf via e-mail. Wij adviseren u om ook uw spamfolder te controleren.

Het spijt ons. Deze webinar is volzet.