Verhouding tussen politiek en religie

Is er plaats voor levensbeschouwing in de samenleving van de 21e eeuw? Hoe zit het met vrijheid van religie? Hoe ver reikt deze vrijheid? Wat is de plaats van religie in een seculiere staat? Hoe verhouden politiek en religie zich tot mekaar? Heeft religie een plaats in de publieke ruimte?

Deze vragen worden beantwoord tijdens dit seminar.

  • Doelgroep: Leerkrachten, docenten, studenten hoger onderwijs en ander onderwijspersoneel
  • Aantal deelnemers: geen maximum
  • Duur: 60 minuten + 30 minuten vragenronde
  • Prijs: gratis voor het onderwijs