Samenleven in diversiteit

Onze samenleving kent een enorme diversiteit. Hoe gaan we hiermee om? Hoe organiseren we een volwaardige dialoog tussen diverse culturen? Wat betekenen inclusie en pluralisme? Wat zijn de gedeelde waarden waarop de dialoog gestoeld kan zijn? Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende levensbeschouwingen? Hoe kunnen we over de levensbeschouwingen heen op zoek naar de grootste gemene deler?

Dit en nog veel meer komt aan bod in deze workshop.

  • Doelgroep: leerlingen secundair onderwijs, studenten hoger onderwijs en onderwijspersoneel.
  • Aantal deelnemers: geen maximum
  • Duur: 90 minuten + 30 minuten vragenronde
  • Prijs: gratis voor het onderwijs