Polarisatie

Gebaseerd op het polarisatiemodel van Bart Brandsma

In deze lezing krijgen jullie inzicht over hoe wij-zij-denken werkt. Polariseren, zwart-wit denken, … het is immers eigen aan mensen. We denken in tegenstellingen. Man versus vrouw, vreemd tegenover eigen, christen versus moslim, jong tegenover oud, autochtoon versus allochtoon, … Tegenstellingen waar we allemaal mee worden geconfronteerd. Polarisaties werken in op de identiteit van mensen. Dat hoort er bij – it’s natural – maar het kan ook extreme (gewelddadige) vormen aannemen. Dan hebben we inzichten nodig, goede antwoorden en een strategie.

In deze lezing leggen we het vergrootglas op de drijfveren, valkuilen en patronen die ieder van ons herkent, privé en in het werkveld waarin we ons bewegen en kijken we ook hoe polarisatie doorbroken kan worden, door ieder van ons.

  • Doelgroep: onderwijspersoneel, opvoeder, leerlingen secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs.
  • Aantal deelnemers: Er is geen maximum.
  • Duur: 90 minuten + vragenronde 30 minuten
  • Prijs: gratis voor het onderwijs