Als onderwijsnetwerk islamexperten bieden wij verschillende workshops aan.
Voor een workshop heeft u de keuze uit de volgende thema’s:

Islam in Europa: bedreiging of verrijking?

Waar komt islam vandaan? Hoe komt het dat mensen die hier zijn opgegroeid en die deel uitmaken van onze samenleving, zich plots geroepen voelden om te gaan strijden en zich duizenden…

Halal of niet?

Heel veel scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders, leerlingen… hebben vragen over hoe je in de praktijk best omgaat met allerlei vragen die een religie als islam oproept. 

Geschiedenis en evolutie van Islam

De Islam is er al meer dan 1400 jaar en heeft ook zijn Gouden periode meegemaakt? Waar is die gebleven en wat heeft dit betekent voor Europa? Hoe is deze teloorgegaan?

Hedendaagse islamitische stromingen

Soennieten, Sjiieten, Alawieten, Salafisten en nog vele benamingen voor allerhande islamitische stromingen binnen de islam. Wie zijn ze? Wat is hun interpretatie van de Islam? En wat betekenen ze? 

Islamitische stelregels onder de loep op basis van casussen

Aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden wordt er bekeken hoe er best omgegaan kan worden met bepaalde (religieuze) vragen, hoe je in gesprek kan gaan rond religie, …                           

Verhouding tussen politiek en religie

Is er plaats voor levensbeschouwing in de samenleving van de 21e eeuw? Hoe zit het met vrijheid van religie? Hoe ver reikt deze vrijheid? Wat is de plaats van religie in een seculiere staat…

Samenleven in diversiteit

Onze samenleving kent een enorme diversiteit. Hoe gaan we hiermee om? Hoe organiseren we een volwaardige dialoog tussen diverse culturen? 

IS in het Avondland: marginaal of radicaal?

Tijdens de uiteenzetting wordt de achtergrond van de islamitische godsdienst gesitueerd: de diverse stromingen binnen de islam en de oorzaken van radicalisering.

Polarisatie

In deze lezing krijgen jullie inzicht over hoe wij-zij-denken werkt. Polariseren, zwart-wit denken, … het is immers eigen aan mensen. We denken in tegenstellingen. 

Intervisie

Online intervisie: vertrekkend vanuit cases rond diversiteit, culturaliteit en levensbeschouwing.

Omgaan met diversiteit

Hoe omgaan met diversiteit en islam op het werk en op school, in de zorg en hulpverlening, in het jeugdwerk en de vrije tijd’