Islamitische stelregels onder de loep op basis van casussen

Aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden wordt er bekeken hoe er best omgegaan kan worden met bepaalde (religieuze) vragen, hoe je in gesprek kan gaan rond religie, waar de grens ligt tussen praktiserende moslims en radicalisering en welke de islamitische stelregels zijn over kledij mannen en vrouwen, bidden, consumptie varkensvlees en alcohol,….

  • Doelgroep: leerkrachten, ander onderwijspersoneel, directies, opvoeders en studenten hoger onderwijs.
  • Aantal deelnemers: Er is geen maximum.
  • Duur: 90 minuten + vragenronde 30 minuten
  • Prijs: gratis voor het onderwijs