IS in het Avondland: marginaal of radicaal?

Om radicalisering te begrijpen, is het een must om eerst de godsdienst, waarop de radicaliserende personen zich beroepen, te situeren in haar context en ook te begrijpen.
Tijdens de uiteenzetting wordt de achtergrond van de islamitische godsdienst gesitueerd: de diverse stromingen binnen de islam en de oorzaken van radicalisering.
Er wordt gestart vanuit de godsdienstbeleving in de landen van origine. In een tweede deel wordt ingegaan op de evolutie en de beleving van Islam in Europa en aansluitend daarop op de radicaliseringsprocessen, de redenen waarom sommige moslims radicaliseren en de anderen weer niet. Elementen worden aangereikt die noodzakelijk zijn als achtergrond om het radicaliseringsproces te begrijpen en geeft ook handvatten om hierop te anticiperen.

  • Doelgroep: leerkrachten, ander onderwijspersoneel, directies, opvoeders en studenten secundair en hoger onderwijs.
  • Aantal deelnemers: Er is geen maximum.
  • Duur: 90 minuten + vragenronde 30 minuten
  • Prijs: gratis voor het onderwijs