Archief op 6 december 2022

Herinnering voor onze leerkrachten secundair onderwijs

Studiedag

Vanuit het onderwijsnetwerk Islamexperten organiseren we in samenwerking met het inspectieteam een pedagogische studiedag voor leerkrachten islam die lesgeven aan leerlingen in het secundair en buitengewoon secundair onderwijs. Deze studiedag heeft als doel om samen op zoek te gaan naar denkkaders, methodieken en oplossingen. Door het analyseren van voorbeeldcasussen wordt er in gesprek gegaan met elkaar, het inspectieteam en coördinator van het netwerk Islamexperten Khalid Benhaddou en wordt er kennis en expertise uitgewisseld.

Voor meer info: www.netwerkislamexperten.be/studiedag